Givande

Givande

All verksamhet i Norrtullkyrkan baseras helt på ett frivilligt givande. Det innebär att allt det vi gör hänger på personliga beslut av människor som tror på det kyrkan gör och att dom vill vara delaktiga i det. 

Vad vi som kyrka jobbar med beslutas gemensamt i församlingen. Det kan vara vårt sociala arbete, hur vi vill finnas till för ungdomarna.

En tiondel av allt som samlas in via personligt givande går till våra olika projekt runt om i världen.

Vi vill också bevara och sköta vår vackra kyrkbyggnad så bra som vi kan eftersom vi tror att den kan användas till så mycket bra för människor i Söderhamn.

Känner du att du vill vara med i vårt arbete är du välkommen att ge en gåva eller bli månadsgivare.

SWISH:

1236931430

BANKGIRO:

276-1757

Kyrkoavgiften

Om du vill kan du göra ett aktivt val vart din kyrkoavgift ska gå. Den utgör en procent av din beskattningsbara inkomst och av den andel som fördelas tillfaller 70 procent Norrtullkyrkan och resterande 30 procent går till gemensamma utmaningar i Pingst. Kyrkoavgiften ger församlingen ett nytt, extra tillskott till insamlingar och församlingsoffren, regelbundet fördelat över hela året. Ett tillskott som inte är styrt, likt bidrag, utan församlingen bestämmer själva vad pengarna ska användas till.

På Pingsts hemsida kan du göra ditt medgivande enkelt via Bank-id eller ladda hem en fysisk blankett som du sedan skickar in.