En stor del av vår verksamhet riktar sig ut mot det samhälle som vi lever i. Vi har därför valt att bli en del av LP-stiftelsen. Den grundades av Levi Petrus, pingstkyrkans grundare. Fokus i verksamheten är missbruksvård med kristen grund. Våra praktiska insatser inom det här området är: frukost ( se mer under rubriken frukost), LP kvällar en gång i månaden och vi har även en representant som finns på plats i Söderhamns centrum.