Kärlek

”Kära barn, låt oss inte älska med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Då vet vi att vi är av sanningen, och inför honom kan vi övertyga vårt hjärta, om det fördömer oss, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt.” 1 joh 3:18-19

Guds kärlek till oss är oändligt stor och hans önskan är att vi ska se på oss själva och våra medmänniskor med hans ögon. En kärlek som finns med i allt. Från dagens första till dagens sista andetag, och i allting däremellan.

Gud vill att vi i vår vardag visar varandra kärlek i både handling och ord. Genom att tänka kärlek och låta oss ledas av Gud, kan vi genom våra till synes små handlingar av kärlek, vara delaktiga i Guds kärleksfulla plan.

Hur liten och obetydlig du än känner dig, så finns du i Guds hjärta, och Han ser att Du med dina styrkor och svagheter, är en viktig person i Hans plan. Det är trots allt Han som har skapat dig!