Hopp

Ett hopp större än mörkret!

”Hans ljus lyser i mörkret, och mörkret kan inte släcka det.”

Johannesevangeliet 1:5

Ljuset i citatet ovanför är Jesus. Som kristen församling tror vi på att han offrade sig för oss, dog på korset och återuppstod. Vi väntar på den dag han kommer tillbaka, för det löftet finns nedskrivet i Bibeln.

Fram till dess är hoppet om hans återkomst det ljus vi kan bära med oss i tillvaron! Ett hopp som kan lysa upp den mörkaste plats med sitt kärleksfulla ljus.

Norrtullkyrkan vill genom ord och handling visa på det hoppet!