Camilla Brolin

Camilla Brolin, vår pastor och föreståndare. En pastor med ett enormt stort hjärta och en fantastisk förmåga att på ett enkelt och intressant sätt förmedla tron på Jesus. Hon har jobbat som lärare men är sedan 2016 församlingens pastor.