Camilla Brolin

Camilla Brolin, vår pastor och föreståndare. En kvinna med ett enormt stort hjärta och en fantastisk förmåga att på ett enkelt och intressant sätt förmedla tron på Jesus.